RRV vill slå ihop ambassader

Riksrevisionsverket anser att Migrationsverket och UD brister i sin styrning av ambassaderna. Väntetiderna för ansökan om visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd är alldeles för långa. Ett förslag är att Migrationsverket ta hand om frågorna istället för ambassaderna.
– Ambassaderna gör säkert så gott de kan men det vi säger är att Migrationsverket bör ha kontroll över hela kedjan med arbetet med migrationsfrågor. Nu görs det av Utrikesdepartementet, säger Martin Engman är avdelningsdirektör på Riksrevisionsverket. Har kollat sex ambassader I sin undersökning har Riksrevisionsverket besökt sex ambassader i världen, Nairobi, Dar Es Salaam, Kampala, Belgrad, Moskva samt Hanoi. Kritiken är att de visumärenden som ambassaderna själva fattar beslut om handläggs i god tid. Men mer komplicerade visumärenden som skickas till Migrationsverket i Sverige för beslut drar ut på tiden. På fyra av de totalt sex besökta ambassaderna så är det bara en bråkdel av ärendena om uppehålls- och arbetstillstånd som beslutas inom den tiden som regeringen satt upp som gräns. Föreslår sammanslagning av ambassader För att smidiggöra arbetet så föreslår Riksrevisionsverket en sammanslagning av flera ambassader. – Vi rekommenderar regeringen att överväga att koncentrera handläggningen av de här ärendena till regionala utlandsmyndigheter så att man till exempel har en ambassad i södra Afrika istället för att alla länder har det, säger
Albert Capuder