Kristdemokrater röstade för EMU

Kristdemokraterna fastställde på fredagen sitt ja till EMU efter en debatt på partiets riksting. Majoriteten för ett ja blev mycket klar, med 209 som röstade för och bara 17 som röstade mot ett medlemskap i valutaunionen.
Kristdemokraternas riksting i Gävle beslutade alltså med mycket tydlig majoritet att säga ja till EMU, med ännu tydligare majoritet än förra gången frågan debatterades, år 2000. Nu återstår för partiet att försöka övertyga de många kristdemokratiska väljare som säger nej. Nöjd Svensson Partiledaren Alf Svensson var mycket nöjd efter fredagens beslut. – Ja, jag tror ju att efter det här rikstinget så känner sig distriktsstyrelseledamöter, kommunpolitiker och så vidare mycket mer inspirerade och får mer civilkurage att gå ut och propagera för den ståndpunkt som partiet har och nu har konfirmerat, säger Alf Svensson. Du sade i ditt inledningsanförande att kristdemokratiska väljare kommer att avgöra det här valet, kanske. Vad innebär det? – Det är ju så att socialdemokratiska väljare och kristdemokratiska väljare har varit svårast att övertyga om man tittar på opinionsundersökningarna, och det kanske finns socioekonomiska förklaringar till det. Därför är det väldigt viktigt att vi ser den här frågan i dess allvar. Det tycker jag att kristdemokraterna gör. Och så hoppas jag att socialdemokraterna, som har de många väljarna, gör detsamma, säger Alf Svensson. Vad har ni gjort för fel tidigare? – Vi har inte vårdat beslutet i Karlstad i så måtto att se till att det fått tränga ut i organisationen och nå, som det ju brukar heta, gräsrotsnivå. Det får vi ta på oss, säger Alf Svensson.
Edvard Unsgaard