Stärkt kristdemokratiskt ja till valutaunionen

Kristdemokraterna har på sitt riksting i Gävle fastställt sitt ja till den europeiska ekonomiska och monetära unionen, EMU.
Det blev en mycket klar majoritet för ett ja, ännu klarare än förra gången som kristdemokraterna debatterade frågan år 2000.