Trålmodeller förbjuds för torskens överlevnad

Ett beslut som syftar till att rädda småtorsken i Östersjön fattades på fredagen av Fiskerikommissionen för Österjön. Vid ett möte i Krakow i Polen beslutade kommissionen att förbjuda alla trålmodeller utom en som släpper igenom de minsta fiskarna.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist säger att beslutet kommer att bidra till ett större och starkare torskbestånd i Östersjön.