Ny lag värnar ungas hörsel

Socialstyrelsen vill sänka ljudnivån för barn upp till och med 12 år vid konserter. Bo Pettersson som är avdelningsdirektör på Socialstyrelsen vill också att konsertarrangörerna ska bli skyldiga att anmäla sina evenemang till kommunen.
– Vi vill ha en lagändring så att de som arrangerar saker där det är höga ljudnivåer också får anmälningsplikt. Därmed blir de också skyldiga att ha en egen kontroll vilket underlättar för kommunernas miljönämnder att övervaka att nivåerna hålls. Regeringsuppdrag Under hösten 2002 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över ljudnivåerna på diskotek och konserter. Slutsatsen är att ljudnivån är för hög, och speciellt barn är en utsatt grupp. Förutom en anmälningsplikt vid musikarrangemang som diskotek och konserter, så föreslår Socialstyrelsen att även ljudnivån på konserter sänks för barn upp till och med 12 år, från dagens 100 decibel till 97 decibel. Det skulle innebära att ljudtrycket minskas avsevärt. – Vi vill ju inte att barn ska undanhållas möjligheten att gå på konserter. Därför vilar ett stort ansvar på arrangörerna att de faktiskt klarar det här, säger Bo Pettersson. För starkt ljud Enligt en undersökning som AMMOT, artister och musiker mot tinnitus, har gjort bland ungdomar från hela landet i åldrarna 15-20 år, så anser de flesta tillfrågade att volymen generellt sett ligger för högt vid olika musiktillställningar, speciellt på inomhuskonserter. Christine Hellqvist är projektledare på AMMOT och säger att flera konsertarrangörer har fel uppfattning om ungdomars önskemål. – Vi har fått uppfattningen att många tror att speciellt en ung publik vill ha de här höga ljudnivåerna. Bra musik viktigare än volym Irma Graaf uppskattar Socialstyrelsens förslag att sänka högsta tillåtna ljudnivån för barn på konserter. Men för 10-åriga dottern Nadine är kvalitén på musiken viktigare. – Bara det är bra musik så kan det få vara högt, säger Nadine.
Albert Capuder