Kritik mot ny utlämningslag

Juristerna i Lagrådet är kritiska mot den lag som träder i kraft nästa år, som innebär att det ska bli lättare att gripa och utlämna brottsmisstänkta personer inom EU.
Att lagen skulle införas godkändes av riksdagen för drygt ett år sedan, men den ansågs vara kontroversiell; det vara bara socialdemokraterna, centern och kristdemokraterna som stödde regeringsförslaget. Och nu har de juridiska experterna i Lagrådet granskat den nya lagen och är kritiska. De anser att den är otydlig och att den försvagar rättsäkerheten, skriver Svenska Dagbladet.