Kristdemokraterna förnyar viceordförandena

Idag omvaldes Alf Svensson som partiledare för kristdemokraterna. Men partiet fick två nya vice ordföranden, Göran Hägglund och Maria Larsson, efter att de gamla som byts ut efter 10 år. Det kan leda till en förändringar av partiet.
– Väljer stämman Alf Svensson till partiordförande? Ja. – Jag finner Alf Svensson vald, säger Rikstingets ordförande. Att Alf Svensson omväljs till partiordförande i kristdemokraterna har blivit lika självklart som att solen går upp på morgonen och lika självklart är det att Svensson på frågan hur länge han ska sitta svarar att han tar ett år i taget. – Jag är mån om att säga att jag tar ett år i taget, säger Alf Svensson, och jag hoppas att återvalet av mig nu ska vara till gagn för partiet. Det finns ändå ett nyhetsvärde i valet av kristdemokratisk partiledning idag. När kristdemokrater ropar efter föryngring är det inte drygt 60-årige Alf som ska bort, utan de under honom. Efter tio års tjänst som vice ordförande tackade Inger Davidsson och Anders Andersson för sig. Göran Hägglund från bostadsutskottet i riksdagen och Maria Larsson från näringsutskottet valdes till vice ordföranden. – Jag hoppas att vi ska kunna bidra till att bli lite tuffare och sticka ut lite mer, säger Maria Larsson, nyvald vice ordförande i kristdemokraterna. Här på kristdemokraternas riksting är det flera som tror att Larsson och Hägglund kommer våga mycket mer och ta mer egna initiativ än tidigare vice ordföranden, framförallt inom deras specialområden, bostadsfrågor och näringslivsfrågor. Det kan dra lite fokus från Alf Svensson, men Svensson själv anser att det redan idag finns mycket fritänkande. – Samtidigt är det viktigt att presidiet håller sig med ett ackord, säger Alf Svensson. Disharmonier skapar genast stort och felaktigt journalistiskt intresse. Om Maria Larsson och Göran Hägglund lyckas med sin något tuffare framtoning och fyller ut viceordförandeposterna, kan de också visa att det finns ett liv efter Alf Svensson. Maria Larsson kan bli den som i framtiden efterträder den idag drygt 60-årige Alf Svensson, men den som avgör det är i första hand Svensson själv. – Jag har uppmuntrats av en för mig imponerande partiledare, partiledaren i Israel, som startar om vid 80 års ålder, men det upplevde ni som ett hot, säger Alff Svensson från talarstolen.
Edvard Unsgaard