Kd föryngrar ledningen

Kristdemokraterna valde på lördagen två nya vice ordförande, vilket innebär en föryngring av partitoppen.
De nya vice ordförandena heter Maria Larsson och Göran Hägglund. Samtidigt omvaldes som väntat Alf Svensson som partiledare för ytterligare ett år.