De EMU-negativa Alf Svenssons nästa utmaning

Idag avslutas Kristdemokraternas riksting i Gävle och den stora frågan var att partiet la fast sitt ja till EMU. Men partiledaren Alf Svensson förlorade också två viktiga omröstningar.
– Hallå, hallå, alla ni som stör där och pratar, ni måste sätta er ner, manar Alf Svensson delatarna på Rikstinget i Gävle. Som gammal lärare vill man ha ordning i klassen. När Alf Svensson stiger upp i talarstolen på partiets riksting lyssnar och lyder partiet, oavsett om det handlar om att be om tystnad inför en gästtalare eller lägga fast en politisk kurs. EMU gör Svensson sömnlös Men Svenssons auktoritet är inte fullständig. I två frågor, om även den prostituerade ska anses begå brott och om man ska införa en andra karensdag, blev Svensson överkörd av årets riksting och dessa förslag gick inte igenom. Men det är en tredje fråga som kommer få Svensson att ligga sömnlös på den kommande semestern i Skåne och det är EMU-frågan. – Partistyrelsens förslag stöds av 209 ombud, Leif Danilessons ykande bifalls av 17 ombud och avstod från att delta i denna omröstning gjorde 48 ombud, säger mötesordföranden på rikstinget. Således har partistyrelsens förslag vunnit bifall. För trots att Svensson har ett nästan fullständigt stöd för ett ja till EMU bland ombuden på rikstinget här i Gävle, är det nu mindre än tre månader kvar för honom att övertyga de 50 procent av kristdemokraternas väljare som säger nej till EMU. – Jag tror att ett EMU-medlemskap ger positiva följder, men för mig ärdet de politiska argumenten för ett medlemskap som dominerar, sa Alf Svensson. Kristdemokrater, din och min isställning, vårt röstande den 14:e september kan mycket väl komma att avgöra resultatet i folkomröstningen. Lyckas inte Svensson att få Sverige att säga ja till euron är skadan för honom kanske inte lika stor som den skulle vara för socialdemokraternas Göran Persson , men Svenssons auktoritet får sig en törn. Lägg till ett sämre valresultat än väntat i höstas och minskat stöd i opinionsmätningar. Inte diskutera efterträdare Om dessutom de två nya viceordföranden Maria Larsson och Göran Hägglund blir mer vågade och självständiga och kan börja prata om tiden efter Alf Svensson, något som nästan varit tabu-belagt de senaste 30 åren. Då kan Maria Larsson bli den som tar över partiet, även om hon svarar lika avböjande på den frågan, som alla blivande partiledare i alla partier gjort. – Den frågan har jag inte prövat och den har inte varit aktuell, säger Maria Larsson, nyvald vice ordförande i Kristdemokraterna. Jag har inte fått den och den kommer inte att ställas förrän den dag Alf bestämmer att han inte vill vara partiledare.
Edvard Unsgaard