Rökt mat kan förbjudas

Rökt mat kan vara hälsofarlig och EU vill nu se över om försäljningen ska stoppas.
EU-kommissionen håller just nu på att utarbeta regler för hur mycket av det cancerframkallande ämnet PAH som får finnas i mat. PAH kan förutom cancer ge genetiska skador och påverka immunförsvaret. Nu görs en stor kartläggning av hur myket PAH det egentligen finns i olika livsmedel och efter det kan det bli aktuellt med gränsvärden. PAH finns framför allt i rökt och grillad mat, men även i feta livsmedel som margarin och oljor.