Länder i Sydostasien samarbetar mot sexturism

Länderna i Sydostasien har för första gången samlats till en konferens för att gemensamt försöka göra något åt sexturismen. Utan samarbete länderna emellan exporteras sexturismen snabbt vidare till nya länder, enligt organisationen Ecpat.
Ett problem är man över huvud taget inte börjat jobba med sikte på turisterna som kommer från andra länder inom Asien. I Japan och Kina till exempel har man inte ens börjat diskussionen om kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn.