Svenskt system med talman kritiseras

Att Sverige har en talman som sköter processen vid regeringsbildningar får kraftig kritik av den brittiske statsvetaren och oxfordprofessorn Vernon Bogdanor.
Bogdanor skriver på Dagens Nyheters debattsida att kungen borde ta över talmannens uppgifter. Enligt Bogdanor är risken uppenbar att partierna utser en partilojal talman framför en respekterad politiker, medan kungen som ju saknar politisk historia är mindre benägen att missbruka sin makt.