Samarbete ska stoppa ny Sarsepidemi

De 21 medlemsländerna inom den ekonomiska samarbetsorganisationen APEC har förbundit sig att jobba tillsammans för att övervinna de negativa ekonomiska effekterna SARS har haft i regionen. Men också för att i framtiden kunna stoppa ett eventuellt nytt utbrott av sjukdomen.
Sars har snabbare skadat ekonomin, än vad finanskrisen gjorde i Sydostasien 1997. Det sa Thailands premiärminister Thaksin Shinawatra på Apec mötet i Bangkok, där inte bara hälsoaspekterna, utan även de negativa ekonomiska effekterna av Sarsviruset avhandlades. När epidemin började avstannade affärsresandet och turismen i regionen, och det har lett till miljardförluster. Måste snabbt locka turister Ministrarna var eniga om att det var nödvändigt att få igång resandet igen så snart som möjligt, för att på så sätt få igång ekonomin. Man antog också en handlingsplan med 14 punkter. Där nämns bland annat att man måste hitta en standard för hälsoundersökningar för ankommande och resande från områden som av Världshälsoorganisationen listats som Sars-smittade. Information om sjukdomar De 21 Apecländerna har nu också förbundit sig att dela med sig av information om Sars och andra sjukdomar till alla länder inom gruppen. Det var i november förra året i södra Kina, som man tror att viruset överfördes från djur till människa, enligt Världshälsoorganisationen. Kina blev också på lördagen starkt kritiserade för att ha lagt locket på när viruset först upptäcktes. Men Kinas vice premiärminister försäkrade på Apecmötet att Kina, nu efter Sarsepidemin ebbat ut, är ett mer öppen och moget samhälle. Sars kan dyka upp igen Men allt hänger på Kina nu och vilka åtgärder de vidtar i framtiden, menade Världshälsoorganisationen. Man vet ännu inte om Sars är ett årstidsbundet virus som kan dyka upp igen nästa höst. Hittills har mer än 8 500 fall av smittade rapporterats, och mer än 800 personer har avlidit.
Amanda Rydman, Bangkok