Resandet i Asien måste igång

Resandet i Asien måste komma igång igen för att ta igen det som förlorats i spåren av sjukdomen SARS. Det enades de 21 medlemsländerna i den asiatiska ekonomiska samarbetsorganisationen APEC vid ett möte i Bangkok.
När epidemin började, avstannade affärsresandet och turismen i regionen, och det har lett till miljardsförluster. Vid mötet bestämdes också att länderna ska dela med sig av information om Sars och andra sjukdomar, till alla länder inom gruppen.