Oklart uppdrag för vapeninspektörer

På tisdag tillträder FN:s nya vapeninspektör efter Hans Blix. Men om det i framtiden blir några nya inspektioner i Irak är just nu mycket oklart. För stunden saknar vapeninspektörerna ett klart uppdrag från FN:s säkerhetsråd.
Finns det massförstörelsevapen i Irak? Det är det som FN:s vapeninspektörer har försökt ta reda på. Deras svar hittills har var varit att det inte har gått att hitta några nya bevis för att Irak gömde eller försökte komma i gång med att tillverka nya vapen. Vapnen var ett hot mot omvärlden Som vi vet fanns det andra som var mer säkra på saken. Så säkra att de irakiska vapnen utgör ett hot mot omvärlden och att de gick till anfall. Hur det har gått sedan vet vi också. De som var så säkra har hittills inte heller lyckats hitta några vapen. Parricos efter Blix Det är i det här läget som greken Dimitri Parricos tillträder som ny chef för FN:s vapeninspektörer efter Hans Blix. Dimitri Parricos har varit vice chef för vapeninspektörerna och tidigare arbetade han i 28 år vid FN:s atomenergiorgan IAEA. Vid sin sida har han en kompetent organisation och medarbetare med specialkunskaper om Iraks vapenarsenal. FN måste ge nya instruktioner Det är bara det att inspektörens uppdragsgivare, FN:s säkerhetsråd, inte har talat om vad han ska göra. Officiellt heter det att säkerhetsrådet ska återkomma med nya instruktioner. Återkommer senare Och frågan är när det blir. Först skulle det ske i samband med att FN lyfte sanktionerna mot Irak. Men så blev det inte. Och även fortsättningsvis är budskapet att det är säkerhetsrådet som ska återkomma när vet vad det vill. Men USA har förklarat att det är en uppgift för koalitionens styrkor att leta efter vapen i Irak sedan Saddam Husseins regim fallit. Nytt uppdrag avlägset I klartext betyder det att en av säkerhetsrådets permanenta medlemmar med vetorätt tills vidare säger nej till att vapeninspektörerna gör det de är till för, att leta vapen i Irak. Så länge det gäller verkar ett nytt uppdrag för vapeninspektörerna avlägset. Så vad gör inspektörerna nu? De fortsätter att bearbeta materialet de fick fram innan de lämnade Irak. Vapeninspektörerna hade rätt Allt medan tiden går så ser det åtminstone mer och mer ut som om det var FN:s vapeninspektörer som hade rätt svar på frågan om det finns några massförstörelsevapen i Irak: nämligen nej, åtminstone inga nya, vad vi har hunnit se.
Stefan Winiger, New York