” Bara USA kan sätta press på Israel”

Att USA gör en kraftansträngning att få slut på våldet mellan israeler och palestinier är ingen tillfällighet.
Det brukar sägas att USA är de enda som kan sätta press på Israel och kan inte USA så kan ingen. USA vill ha bättre framtoning Men när president Bush skickar den nationella säkerhetsrådgivaren Condoleezza Rice till Israel så är det för att USA också snickrar på sin egen framtoning i arabvärlden. För det finns en del att ta igen. Ju mindre populär USA:s Mellanösterpolitik är i länderna som är föremål för den, desto mer benägna blir invånarna att klaga på USA:s stöd till Israel som förtrycker arabiska bröder och systrar i Palestina. Bush sågs arrogant Det blir inte bättre av att president Bush själv från början uppfattades som både okunnig om världen utanför USA och arrogant i förhållande till alla intressen som inte sammanfaller med USA:s. Särskilt som arabvärlden i det stora hela var emot ett angrepp på Irak. Det här med den lidande irakiska befolkningen sågs mer som ett svepskäl. Närmare till hands låg nog att USA ville komma åt Iraks stora oljetillgångar. USA behöver därför en diplomatisk framgång. USA tycker allt bättre om USA I debatten här i USA har man nu börjat diskutera det som ett problem att i takt med att amerikanerna tycker allt mer om USA sedan den 11 september, så verkar resten av världen tycka allt mindre om USA. Så ansträngningarna att få till färdvägen mot fred i Palestina är också en väg för USA att visa att man kan åstadkomma fred utan att fälla bomber.
Stefan Winiger, New York