Ficktjuvarnas stölder ökar året runt

Fickstölderna ökade med 23 procent under första kvartalet i år jämfört med förra året. Totalt i landet skedde drygt 9000 fickstölder under perioden januari till mars, vilket är 1716 fler än under samma period förra året.
Karl-Erik Anderek är stationsbefäl på Norrmalms polisstation i Stockholm, och han har märkt av ökningen. Utan att känna tillsiffrorna så märker vi som jobbar med det att antalet fickstölder och stölder från personer på offentlig plats ökar, säger karl_erik Anderek, befäl på Norrmalms polisstation. Vad beror det på? Sannolikt är det fler som sysslar med stölder och kanske har vi individer ett för högt tempo för att tänka på vår egen säkerhet, säger Karl-Erik Anderek. Vi är för naiva och tror inte att det händer, men det händer. Karl-Erik Anderek kostaterar att man på Norrmalms polisstation får in anmälningar om fickstölder dagligen och att fickstölderna inte är säsongsbundna. Tidigare såg man en markant ökning på sommaren och i samband med julhelgen, men numera sker fickstölder året om. Enligt Karl-Erik Anderek är det samma platser som återkommer i statistiken. I Stockholm gäller det främst Drottninggatan och Gamla stan, men det gäller över huvudtaget platser med stora folkmassor och platser där turister rör sig. Hans tips är att inte bära med sig mer än vad man behöver och att hålla koll på sina saker.
Charlotte Fagerlund och Katja Magnusson