Romer förlorar på marknadsekonomin

Romerna eller zigenarna i de forna öst- och centraleuropeiska länderna är de stora förlorarna i övergången till marknadsekonomi. Det skriver Världsbanken i en rapport inför en EU-konferens. Frågan är hur EU-medlemskapet kan vända romernas situation. Romerna har blivit ännu fattigare de senaste årtiondena.
Romerna lever där asfalten tagit slut i Rumäniens huvudstad Bukarest. De lever i skjul, slum, på sophögar, runt om i östra Europa, i Ungern, Slovakien, Bulgarien, Serbien. Extrem fattigdom De är lika många som Sveriges befolkning, ungefär 9 miljoner, men levnadsvillkoren saknar all jämförelse. Fattigdomen bland romerna är tio gånger större än bland övriga medborgare i dessa länder, enligt Världsbanken. Musik och enstaka ströjobb är instabila försörjningskällor. Departementsrådet Gunnar Hermansson, som deltar i konferensen, talar om en extrem situation. – Den romska befolkningen i Öst- och Centraleuropa och även på västra Balkan lever i en extremt utsatt situation. De är utsatta för diskriminering i hög grad, de ses illa av befolkningen i övrigt och de har en mycket hög arbetslöshet, säger Gunnar Hermansson. Hög arbetslöshet Världsbanken skriver att i Ungern på 70-talet hade 80 procent av romerna jobb. Men på 90-talet, sedan marknadsekonomin införts, hade bara 26 procent av dem jobb. I Slovakien är arbetslösheten bland en del romska grupper i dag hundra procent. Ingen har jobb. I Rumänien och Bulgarien lever åtta av tio romer på mindre än 40 kronor om dagen, samtidigt som välfärden ökar för många andra. Romerna diskrimineras. De särbehandlas av polis- och rättsväsendet, och också av arbetsgivare. Här i Sverige var romerna utestängda från skolan ända in på 60-talet. I många av de forna östländerna fortsätter myndigheterna att sätta romska barn i specialskolor för mentalt störda, skriver Världsbanken. Utbildning viktigast Utbildning är det som de flesta törstar mest efter, säger Gunnar Hermansson: – Utbildning, utbildning, utbildning. Den låga utbildningsnivån är ett kärnproblem för att komma vidare. Romernas utsatthet måste vändas när länderna sakta kommer med i EU, menar Världsbanken, EU-kommissionen och många av ländernas egna regeringar som deltar i konferensen. Mansdominerat samhälle Från Sverige kommer också demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin, framför allt för att medverka i konferensdelen kring kvinnornas rätt i det ofta mycket mansdominerade romska samhället.
Alice Petrén