Statsministern hoppas på EMU-uppgörelse med LO

Statsminister Göran Persson tror att det finns goda möjligheter att komma överens om hur man med politiska åtgärder ska parera ekonomiska svängningar om Sverige går med i valutaunionen, EMU. Göran Persson tror att det finns stora möjligheter för socialdemokraterna, den fackliga organisationen LO och delar av den politiska borgerligheten att komma överens om före EMU-omröstningen i höst.
Det handlar om hur Sverige ska kunna skydda sig mot svängningar i konjunkturen, när möjligheten till ändrad kronkurs och ränta försvinner när vi går med i EMU. Så kallade buffertfonder, pengar som läggs undan och kan användas vid en lågkonjunktur, var LO:s förslag, som i våras efter långa diskussioner fick tummen ner av både regeringen och de borgerliga partierna. Andra punkter som också diskuterades, som ett höjt överskott i staten, kommunerna och pensionssystemet, i de offentliga finanserna, var betydligt mindre kontroversiella. Tror på uppgörelse med LO Göran Persson önskar nu, trots meningsskiljaktigheterna i våras, att han ska komma överens med LO och därmed få LO-ledningens om inte aktiva, så åtminstone en offentlig försäkring om att LO inte ser en EMU-anslutning som ett hot mot sysselsättning och välfärd. Några konkreta diskussioner förs inte idag, men kan enligt Göran Persson snart komma igång. – Jag tror att vi har väldigt stora förutsättningar att nå en hyfsad samsyn i god tid före valet, säger Göäran Persson. Enligt Göran Persson kommer socialdemokraterna i god tid före folkomröstningen presentera en plan för hur man tänker sig att regelverket för den ekonomiska politiken ska se ut om kronan byts mot euron. Hoppas på Folkpartiet och Kristdemokraterna För att få så stor enighet som möjligt hoppas han inte bara på LOs stöd utan också på delar av borgerlighetens. I första hand Kristdemokraterna och Folkpartiet, som inte ställer sig avvisande till att samtala om frågan. Just nu säger sig Göran Persson ha goda förhoppningar om att lyckas. – Jag tror att vi har förutsättningar för ett brett stöd i riksdagen i och med att fonddiskussionen förs åt sidan, säger Göran Persson. Tror du att folkpartiet kan tänkas gå med på det? – Det får du fråga dem, men det skulle förvåna mig , eftersom de tidigare sagt att de skulle kunna gå med på ett högre överskottsmål, säger statsministern.
Pontus Mattsson