Många barn saknar försäkring

3 av 10 förskolebarn saknar privat barnförsäkring, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå. Under sommaren riskerar därför många barn att stå utan försäkringsskydd, eftersom kommunernas försäkring i många fall bara gäller när barnen är i skolan eller på förskolan.
I 55 av landets 289 kommuner gäller försäkringen inte under fritiden. Dessutom ger kommunernas försäkringar aldrig ersättning för svåra sjukdomar, utan bara om barnen råkar ut för en olycka