Svårare för adopterade att få jobb

Adopterade har svårare att komma in på arbetsmarknaden än andra i jämförbara grupper i samhället. Det visar en ny svensk studie som omfattar 6 000 internationellt adopterade, födda mellan 1968 och 1975.
Forskarna tror att en förklaring kan vara att de adopterade diskrimineras på grund av hudfärg, skriver Dagens Nyheter.