Hemligt SL-avtal dyrbart för skattebetalarna

Ett hemligt avtal mellan Storstockholms lokaltrafik, SL, och tunnelbaneföretaget Connex kan komma att kosta skattebetalarna 200 miljoner kronor extra. I avtalet ges Connex rätt till ersättning för, som det uttrycks, ospecificerade tilläggstjänster.
Styrelsen för SL kände inte till avtalet, som tecknades av den förre vd:n Gunnar Schön. Avtalet kan leda till att Gunnar Schön polisanmäls och krävs på skadestånd, skriver Svenska Dagbladet. Gunnar Schön avgick i maj efter avslöjanden om vidlyftig representation och dyra tjänsteresor.