200 svenska jobb försvinner när OM sparar

200 jobb försvinner i Sverige när Börs och teknologiföretaget OM nu tvingas spara ytterligare. I mars presenterade företaget ett besparingsprogram. Då blev det känt att 100 jobb skulle försvinna. Nu blir det totalt 240, varav 200 i Sverige.
OM räknar med att sänka sina kostnader med 578 miljoner kronor i och med det nya sparprogrammet. Besparingarna innebär också bland annat att verksamheten i Köpenhamn kommer att säljas. Magnus Böcker, tillförordnad VD säger till TT att det här betyder att OM kommer nå acceptabel lönsamhet i början av 2004