Trygg-Hansa förlorade tvist om raset i Vagnhärad

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa ska stå för ersättningen till de sju drabbade villaägare som var försäkrade hos bolaget vid raset i Vagnhärad 1997.
Trygg-Hansa har betalat drygt elva miljoner kronor i ersättning, men bolaget ansåg samtidigt att kommunen borde ha gjort mer för att förhindra ras och jordskred i området. Därför stämde bolaget kommunen för att få tillbaka pengarna. Både tingsrätt och hovrätt gick på kommunens linje och nu har Högsta domstolen, dit Trygg-Hansa överklagade hovrättens dom, bestämt att Hovrättens beslut ska gälla.