Nya samtal ska ena s och LO om EMU

Ja-sidan ligger illa till i opinionsundersökningarna inför EMU-omröstningen. Statsminister Göran Persson hoppas nu på nytt på stöd från den fackliga organisationen LO.
Det handlar om att LO i så fall ska ge sitt godkännande för hur man med politiska åtgärder ska kunna parera ekonomiska svängningar om Sverige går med i EMU. I det för socialdemokraterna framgångsrika valet i höstas samarbetade LO och partiet tätare än i någon valrörelse tidigare. Ett samarbete som skulle fortsätta, utlovade en glädjestrålande LO-ordförande efteråt. Kanske blir det ett samarbete trots allt, inför EMU-omröstningen den 14 september, även om LO fattat beslut om att stå neutralt. Om socialdemokraterna före folkomröstningen presenterar en plan för hur man med politiska åtgärder tänker sig parera svängningar i ekonomin om Sverige går med i EMU, kan LO-ledningen tänka sig att offentligt säga att man inte ser några större risker för välfärd och sysselsättning om kronan byts mot euron. De viktiga frågorna för LO handlar bland annat om ett höjt överskottsmål i staten, kommunerna och pensionssystemet, de så kallade offentliga finanserna. I dag är målet att ha ett överskott på 2 procent över en konjunkturcykel. LO vill ha 2.5. En annan fråga handlar om bilda ett ekonomiskt råd som skulle bestå av oberoende akademiker och personer från fackföreningarna och arbetsgivarnas organisationer. Rådet skulle inte ha någon beslutandemakt men komma med tungt vägande rekommendationer till riksdag och regering. LO vill också reservera vissa pengar i statsbudgeten till att bara få användas vid lågkonjunktur. Socialdemokraterna har i våras sagt nej till ett förslag från LO till att spara ihop och lägga vissa pengar på hög för att använda i lågkonjunktur - så kallade buffertfonder. Det var efter det som LO förklarade sig neutralt i folkomröstningen. Nu är läget annorlunda. Den 14 september kryper allt närmare och fortfarande leder nej-sidan i de flesta opinionsmätningar. Om LO-ledningen i det läget säger sig kunna garantera att ett medlemskap inte har så stora risker är det förstås guld värt för ja-sidan. För att ytterligare stärka enigheten på ja-sidan finns också ambitionen att få med kristdemokraterna och folkpartiet på en uppgörelse. Partier som redan tidigare har uttalat önskemål om ett höjt överskottsmål och som inte heller ställer sig avvisande till att samtala om saken. Frågan är emellertid hur långt de olika aktörerna är redo att sträcka sig för att få till stånd en gemensam linje. Hur ska ett expertråd bemannas och vilka befogenheter ska det få? Hur mycket pengar ska kunna reserveras för lågkonjunktur och när och på vilket sätt ska de kunna användas? Några av de frågor som måste besvaras om Göran Perssons förhoppningar om enighet också ska förverkligas.
Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se