OM säger upp 140 personer

Stockholmsbörsens ägare OM säger upp ytterligare 140 personer av sina omkring 1600 anställda i ett nytt besparingsprogram. Syftet är att försöka få företaget att gå med vinst igen. Och det är den långvariga börsnedgången som ligger bakom företagets förluster säger den tillförordnade VDn Magnus Böcker.
OM förlorar på börsnedgången på två plan. Dels har mängden affärer på Stockholmsbörsen minskat avsevärt, men också en annan viktig del av OMs verksamhet drabbas, nämligen försäljningen av tekniska system till andra börser och banker till exempel. För när det finns mindre pengar att tjäna på aktiehandel så är också viljan att satsa på att byta ut dom tekniska systemen mindre. OM ser fortfarande ingen ökad efterfrågan på företagets produkter och tjäntser men å andra sidan inte heller nån försämring. Och inför samgåendet med Helsingforsbörsen vill OM försöka vända förlust till vinst - målet är att sparprogrammet ska ge minskade kostnade med närmare 600 miljoner per år men det blir också drygt 100 miljoner i minakde intäkter för bland annat så ska en del verksamheter säljas, till exempel två energibörser. Men det kommer också att bli uppsägningar, i mars meddelades att hundra anställda får lämna företaget. Idag blev det ytterligare 140 stycken. Omkring 200 av dom som sägs upp jobbar i Sverige och huvudsakligen inom den del som sysslar med tekniska system. Och OMs tillförordnade VD Magnus Böcker tror att dom anställda ska hitta nya jobb.