Kvinnliga forskare blir fler

De nya forskarna är nu för första gången i det närmaste lika många kvinnor som män.
Nybörjarna på forskarutbildningarna ökade stort under det senaste läsåret, enligt SCB, och kvinnorna står för den dominerande delen av ökningen. Inom det medicinska området finns den största andelen kvinnor, 58%. Teknisk forskning lockar fortfarande flest män. Där är andelen kvinnor endast 29%.