BO kritiserar regeringsutredning om flyktingbarn

Barnombudsmannnen, BO, riktar hård kritik mot en utredning som regeringen beställt. Enligt utredningen ska asylsökande barn kunna låsas in längre än sex dygn innan de avvisas.
Barnombudsman Lena Nyberg menar att så långa frihetsberövanden knappast lever upp till barnkonventionens intentioner. BO anser att man i utredningen saknar både barnperspektiv och barnkompetens. Lena Nyberg föreslår bland annat att personal ska finnas med på resorna tillbaka när barn avvisas för att mildra den traumatiska upplevelse det kan vara för barnet.