Turister flyger utan tillstånd

Det blir allt vanligare att små flygplan flyger över Sverige utan tillstånd. Det innebär att risken för tillbud i luften ökar. Och problemet växer nu under sommaren, berättar Hans Kjäll, flygsäkerhetsanalytiker på Luftfartsinspektionen i Norrköping.
– En orsak är att vi under sommarhalvåret har en del utländska flygturister som flyger i svenskt luftrum och att alla inte känner till hur luftrummet är organiserat i Sverige, och då framför allt flyginformationstjänsten, säger Hans Kjäll. På kontinenten är piloterna oftast vana att vända sig till en enda flygledartjänst. Det svenska luftrummet är däremot uppbyggt av flera områdeskontroller och piloterna måste därför ta kontakt med flera flygledare. Tredubblat antal Under en treårsperiod har andelen små flygplan som flyger utan tillstånd ökat rejält, från 1999 då ett sextiotal incidenter inträffade, till förra året då det hände 150 gånger. Det här innebär enligt Hans Kjäll ett växande problem. Sannolikheten för att allvarliga tillbud ska inträffa ökar när fler och fler flygplan saknar tillstånd. – På en treårsperiod har vi alltså haft nära en tredubbling av den här typen av flygningar. Det innebär i sin tur att vi jobbar med problemet, säger Hans Kjäll. Vad gör ni då för att förhindra att det här sker bland de utländska turisterna? – Det är helt enkelt information som gäller, dels att de här ländernas myndigheter får informera sina piloter och dels att vår flygtrafiktjänst också är medveten om den här problematiken, säger Hans Kjäll.
Daniel Klaar vid Sveriges Radio Östergötland och Ekots Anna Torgnysdotter