Leijonborg hoppas på LO för ja-sidan

Det är inte bara socialdemokraternas ledare, statsminister Göran Persson som hoppas att partiet kommer överens med LO om EMU. Folkpartiledaren Lars Leijonborg hoppas också på förbrödring inom arbetarrörelsen.
– Ja-sidan ligger ju långt efter, och vi behöver ju allt stöd vi kan få. Inte minst bland kvinnor. Det vore mycket värdefullt om Vanja Lundby-Wedin, Ylva Thörn och andra kände att de helhjärtat kunde ställa upp för ett ja, säger Lars Leijonborg, folkpartiledare. I våras förklarade sig LO stå neutralt i folkomröstningen. Men om regeringen före den 14 september presenterar hur man vill att det politiska regelverket för att parera konjunktursvängningar som EMU-medlem ska se ut, så har LO-ledningen nu sagt sig beredd att gå i god för att EMU inte innebär några större risker för välfärd och sysselsättning. Hos LO och socialdemokraterna finns en önskan om att också få med åtminstone delar av borgerligheten på en sådan presentation och under de senaste månaderna har det förekommit diskussioner mellan socialdemokraterna och folkpartiet om detta. Enligt Lars Leijonborg är åsiktsskillnaderna inte längre är så stora, sedan LO:s planer om så kallade buffertfonder försvann ur diskussionen. Höjda överskott i de offentliga finanserna och särskilda pengar reserverade för lågkonjunktur är inte så kontroversiellt, enligt folkpartiledaren. Ändå tror han inte på någon uppgörelse över blockgränserna, främst på grund av vad som kan beskrivas som partitaktiska skäl. – Nu tolkar jag statsministerns offentliga uttalanden så att han är inställd på att träffa en uppgörelse mellan socialdemokraterna, och LO:s ledning. Det är helt okej för min del, därför jag utgår ifrån att det kommer att ligga inom ramen för det som hela ja-sidan kan ställa sig bakom, säger Lars Leijonborg, partiledare för Folkpartiet.
Pontus Mattsson