Berlusconis immunitet ifrågasatt

En domstol i Milano har begärt att Högsta Domstolen i Italien undersöker om den nya lag som ger Italiens premiärminister Silvio Berlusconi immunitet verkligen kan gälla.

Lagen har kritiserats för att den strider mot principen om allas likhet inför lagen. Berlusconi står anklagad för mutbrott i en domstol i Milano, men rättegången är fryst sen parlamentet antagit den nya lagen som ger personer på de fem högsta ämbetena i Italien immunitet. Berlusconi tar över EUs ordförandepost imorgon.