Fler kvinnor börjar forska

För första gången någonsin är det nu i stort sett lika många kvinnor som män som påbörjar forskarutbildning vid landets universitet och högskolor. Det visar Högskoleverkets årsrapport.
Vid Luleå tekniska universitet dominerar fortfarande männen på utbildningarna, men även där märks det av att andelen kvinnor ökar bland nybörjarna. – Ja, de senaste åren har vi sett att det är fler kvinnor som har börjat på forskarutbildningen. Det har blivit en ökning, det kan vi konstatera, berättar Ove Isaksson som är prefekt vid institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik vid Luleå tekniska universitet. Jämn fördelning Aldrig tidigare har det varit så stor andel kvinnor som påbörjat forskarstudier som nu. Det visar statistik från antagningen till läsåret 2001/02. Könsfördelningen på forskarutbildningen är nu nästan jämn, 49 procent kvinnor jämfört med 51 procent män. Det här märker alltså även Luleå tekniska universitet av, även om detta fortfarande är en mycket mansdominerad värld. Och så ser det även ut vid landets övriga forskarutbildningar inom teknikvetenskap. 70 procent av de nya doktoranderna 2001/02 var män, men trenden visar att allt färre män söker sig till teknikområdet. Många medicinare Den forskarinriktning som till största delen lockar kvinnor är medicin. Där har antalet kvinnor nu för första gången passerat 60 procent bland nybörjarna. Det blir också allt fler kvinnor som disputerar. 2002 var det för första gången fler än 1 000 kvinnor som disputerade under ett år. Hur har då högskolorna och universiteten gjort för att få fler kvinnor till forskningen? – Framför allt har vi sett till att de kvinnliga lärare som finns inom vår institution har framträtt i olika sammanhang för att locka studenter, dels till grundutbildningen men också till forskarutbildningen. Vi har också tagit in jämställdhetsaspekten i kurser och diskuterat kvinnligt och manligt. Det är självklart att även sådant påverkar utvecklingen långsamt, säger Ove Isaksson.
Lisen Elowson