6-åringar ökar pressen på skolhälsan

På tisdagen den 1 juli träder en efterlängtad reform i kraft när skolhälsovården får ansvaret även sexåringarna. Men trots att det rör sig om ungefär 100 000 barn har skolhälsovården inte fått några öronmärkta pengar för de extra arbetsuppgifterna.
Det oroar bland annat Yvonne Töreskog, medicinskt ansvarig skolsköterska i Partille kommun. I Partille kommer man inte att anställa någon ytterligare skolsköterska. – Det finns en rädsla för att man inte ska hinna med vad man måste göra. – Det är ju så att jobbar du med människor kan man inte säga att ”nej du kan inte få hjälp i dag du får komma tillbaka nästa vecka”. Det är väldigt, väldigt svårt att stå och säga det utan då gör man det istället och så tar man ingen rast, man går inte och äter, man jobbar över. Det blir ju konsekvenser på sikt, säger Yvonne Töreskog. 800 elever per sköterska När även sexåringarna ska hälsoundersökas får varje skolsköterska i Partille kommun i genomsnitt ansvaret för 800 elever. Likadant blir det i Falköpings kommun där man inte heller tänker anställa någon fler skolsköterska till hösten. Kommunerna har genom skatteväxling fått 40 miljoner kronor från landstingen. Men pengarna går in i den kommunala budgeten och det finns inga krav på att de ska gå direkt till skolhälsovården. Inga nya tjänster I Helsingborgs kommun beräknade skolöverläkare Nils Lundin att de behövde en utökning av skolsköterskorna med nästan tre skolsköterskor till för att klara av hälsoundersökningen av sexåringarna. Men det blev ingen extra tjänst. Istället har man där bestämt sig för att ta bort hälsosamtalet med elever i årskurs sex. – Dels så ser jag att vi tappar möjligheten till det enskilda mötet med en ung växande individ, där man vid det enskilda mötet har möjlighet att ge den här individen verktyg att kunna hantera olika situationer, till exempel stress, eller att man har möjlighet att ha en dialog utifrån riskbeteende, säger Nils Lundin. Fungerar i Mora Det finns kommuner som redan gått igenom förändringen. I Mora har varje skolsköterska ansvaret för i genomsnitt 770 elever. Där tog skolhälsovården redan för fem år sen över ansvaret för de allra yngsta och det har fungerat bra, säger skolchefen Jan-Erik Steen. – Ja, vi tycker att det har fungerat bra. Det blir ju visserligen merarbete för våra sköterskor men vi hittar en bättre övergång mellan barnavårdscentralen och skolverksamheten. Fördelar trots press Även Yvonne Töreskog i Partille ser fördelar med att sexåringarna från och med 1 juli ingår i skolans hälsovård. – Om man ska kunna hjälpa eleverna på bästa sätt, om de har särskilda behov så är det ju där man kan göra det i skolans värld. Så jag ser det här som en jättefördel att de äntligen har kommit in i skolhälsovården, säger Yvonne Töreskog.
Camilla Wahlman