Plavsic kan inte friges automatiskt ur fängelse

Sverige har inte rätt att frige den förre bosniske presidenten Biljana Plavsic efter två tredjedelar av strafftiden, vilket justitieminister Tomas Bodström tidigare uppgett. - Det är enbart Haagdomstolens president som kan avkorta tiden, säger professor Ove Bring till SVT:s Rapport.
Plavisic dömdes till elva års fängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag och ska avtjäna straffet i Sverige. I torsdags anlände hon till Kronobergshäktet i Stockholm varifrån hon senare ska överföras till kvinnofängelset Hinseberg i Örebro.