”Utlämningslag hotar inte rättssäkerheten”

Nu svarar justitieutskottet på den kritik som kommit angående det nya lagförslaget om utlämning av brottsmisstänkta. Lagrådet har kritiserat förslaget och menar att rättsäkerheten hotas. Men vice ordförande i justitieutskottet, socialdemokraten Susanne Eberstein, tar inte särskilt hårt på kritiken.
– Jag känner inte riktigt den oro som lagrådet ger till uttryck i vissa delar, säger Susanne Eberstein. Utlämna misstänkta Den nya lagen ska träda i kraft nästa år. Lagen går ut på att det ska bli lättare att gripa och utlämna brottsmisstänkta personer mellan EU-länderna. Det beslutade justitieminister Thomas Bodström och hans justitieministerkollegor i EU redan vintern 2001 i ett så kallat rambeslut. Inte brottslig i Sverige Nu när juristerna i lagrådet sett hela lagförslaget kritiserar de bland annat att brottsmisstänkta personer som befinner sig i Sverige ska kunna utlämnas, även om handlingen inte är brottslig i Sverige. I Ekot i lördags sade Hans Danelius i lagrådet att det är att sätta rättssäkerheten ur spel. Men socialdemokraten Susanne Eberstein i justitieutskottet menar att så är det inte alls. – Jag måste säga att jag känner mig lite främmande för den kritiken. Skillnaden mot tidigare är ju att vi slipper att kontrollera i Sverige om gärningarna är straffbara här, utan går på de här nya reglerna istället. Jag vet inte riktigt vad de är ute efter där, säger hon. Otillräcklig debatt Ytterligare kritik från lagrådet är att det anser att det var för lite debatt och diskussion kring rambeslutet och att det nu är för sent att göra något åt det. Men Susanne Eberstein ser naturliga orsaker till att det blev en tunn debatt. – Ja, det kan man ju alltid ha synpunkter på, men jag vet inte hur vi skulle ha kunnat ändra det. Det är klart att ibland är det kort om tid, säger hon. Är det det som är förklaringen? – Ja, det kan väl möjligtvis vara att det inte blev någon debatt för att det var kort om tid. Men å andra sidan kanske det inte var så hemskt mycket att debattera, säger Susanne Eberstein.
Anna Tibblin Hansson