Elektrikerstrejken över

Elektrikerstrejken är slut sedan båda parter svarade ja på medlarnas slutbud på måndagskvällen. Bland annat har fack och arbetsgivare kommit överrens om en reglering av ackorden. Det har varit en av knäckfrågorna i förhandlingarna.
Ett 140-tal elektriker på tolv olika arbetsplatser runt i om landet har varit uttagna i strejken. Dessutom har det varit övertids- och inlåningsblockad mot visstidsanställningar. Elektrikerstrejken har pågått i 50 dagar. Om inte en uppgörelse nåtts, hade Målareförbundet och Byggnadsarbetareförbundet utlovat symptiåtgärder på torsdag.