Skolhälsovården tar över ansvaret för sexåringar

Från och med i dag tisdag tar skolhälsovården över ansvaret även för de allra yngsta, alltså sexåringarna.
Men trots att det rör sig om ungeför 100.000 barn har skolhälsovården inte fått några öronmärkta pengar för de extra arbetsuppgifterna. Flera kommuner som Ekot varit i kontakt med kommer inte att anställa någon ytterligare skolsköterska för att klara den nya uppgiften, och oron är stor på en del håll