500 miljoner för inköp av mark till naturreservat

I år satsar naturvårdsverket 500 miljoner på inköp av mark till nya naturreservat. Men samtidigt får verket kritik för att inte sköta de befintliga naturreservaten på ett bra sätt.
Anders Ekstrand, Jägmästare och naturvårdsexpert, som arbetar med naturvårdsfrågor i region Skåne, säger till Sveriges Radio att bland annat sällsynta arter på Hallands Väderö hotas på grund av bristande skötsel. Inför nästa år har man aviserat att sammanlagt 900 miljoner ska gå till inköp av reservat, men hur mycket pengar som kommer att gå till att sköta reservaten är ännu inte klart. Per Magnus Orén som på naturvårdsverket är ansvarig för skötseln av landets naturreservat, säger att han är medveten om bristerna och att man nu diskuterar om anslagen ska utökas.