Uppåt för fondspararna

Det första börshalvåret är slut och de svenska fondspararna kan blicka tillbaka på en bra period. Stockholmsbörsen har stigit under våren och hittills i år har Sverigefonderna i genomsnitt gått upp med 10 procent. Men hos spararna tycks optimismen dröja.
De sommarfirande Stockholmarna tycks hysa både skepsis och hoppfullhet till börsuppgången. Och efter de senaste åren är det kanske inte konstigt om spararna tvekar. Hos internetmäklaren Avanza har långt ifrån alla kunder hakat på uppgången, visar bolagets senaste mätning. Men för fondspararna har årets första halva alltså varit riktigt bra. Sverigefonderna har i snitt gått upp med 10 procent, enligt fondhandelsplatsen Morningstar. Bästa branschfonderna har varit IT-fonder som i genomsnitt stigit med 12 procent. Cecilia Lager, chef för SEB Fonder, förklarar utvecklingen med en allmän återhämtning för IT-bolagen. Även fonder som placerar i läkemedel och bioteknikföretag har gett bra avkastning, i snitt 6 procent. Men trots ett gott första halvår på fondmarknaden har nog de flesta sparare fortfarande minus på sina kontoutdrag. Det krävs mer än ett par månaders uppgång för att väga upp de senaste årens börsras. Jämfört med tre år tillbaka i tiden står Sverigefonderna fortfarande på drygt 45 procent minus. IT-fonderna har gått back närmare 80 procent.