Elektrikerstrejken över

Den drygt två veckor långa elektrikerstrejken tog slut under måndagskvällen sedan båda parter accepterat medlarnas slutbud. Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren säger att långt ifrån alla av fackets krav har tillgodosetts, men att medlarnas avtalsförslag ändå var tillräckligt bra, bland annat när det gäller ackordsfrågan.
– Nu har vi ett tydliggörande i vårt lönesystem. Det är naturligtvis värdefullt med tydlighet i avtalet så alla vet vad som gäller, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren. Under konfliktens gång har arbetsgivarna och facket varit oense om hur avtalsförslagen skulle tolkas och en viss oenighet tycks bestå även nu sedan avtalet är undertecknat. Elektrikerförbundet ser den nya skrivningen kring den komplicerade ackordsfrågan som en stor framgång, men det kan inte arbetsgivarna EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn förstå. – Då har vi olika uppfattningar. Visst är det en förändring i förhållande till det tidigare budet, men det är bara uttryckt på ett annat sätt, säger Åsa Kjellberg Kahn. Men det är något som Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren inte håller med om. – Om det förra budet betytt samma sak hade det här inte behövt vara något problem för dem. då hade de kunna göra den här skrivningen förra gången, men det motsatte sig arbetsgivarna, säger han. Båda parter säger sig vara nöjda Elektrikerförbundet tycker att det var värt en strejk för att få igenom det här avtalet men arbetsgivarna är nöjda de också: – Elektrikerförbundet har fått igenom väldigt lite av den stora kravlista som de hade, säger EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn. Avtalet gäller inte direkt lönenivåer utan andra delar av kollektivavtalet som till exempel traktamenten och utbildning. En del frågor fick ingen lösning utan ska fortsätta att diskuteras i arbetsgrupper. Ett exempel är det som till en början var konfliktens stora symbolfråga, de pressade byggtiderna. Facket krävde att avtalet skulle ge ersättning både i form av pengar och ledig tid om arbetstempot var för högt. Men arbetsgivarna sa nej och sedan så bestämde LO att problemet var för stort för elektrikerna att driva ensamma och tog över frågan och det tycker Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren är en annan vinst med den här konflikten.
Johan Prane