USA kan dra in militärt stöd till 35 länder

Samtidigt som den internationella brottmålsdomstolen, ICC, idag fyller ett år hotar USA med att stoppa allt militärt stöd till länder som stöder domstolen.
USA kräver att länder som tar emot militärt bistånd ska garantera amerikanska soldater immunitet. Tidsfristen för att underteckna avtalet med USA löper ut idag och 35 länder riskerar nu att förlora det amerikanska stödet. Hittills har ett 40-tal länder skrivit på specialavtalen med USA. USA befarar att domstolen ska ställa amerikaner inför rätta i politiska syften och vill därför att amerikanska soldater ska undantas från domstolens mandat.