Tokyobörsen steg

Tokyo steg 2,2% på tisdagen. En viktig orsak var kvartalsrapporten från den japanska centralbanken, den s k Tankanrapporten, som visade på större framtidstro än tidigare hos det japanska näringslivet. En euro kostade på morgonen 9,21 och en dollar 8 kronor.