Övergångsregering i Kongo

I Kongo-Kinshasa har en övergångsregering nu utsetts. Regeringsposterna kommer att delas mellan regeringen, de olika gerillagrupperna, den politiska oppositionen och olika representanter för det civila samhället.
Maktdelningen är den del av det fredsavtal som undertecknades i december förra året. Övergångsregeringen ska sitta i två år. Efter det planeras det som kan bli de första demokratiska valen i Kongos historia. President i den tillfälliga regeringen blir den sittande Joseph Kabila.