Fler bilar registreras

Fler nya bilar registreras i Sverige. I juni registrerades 24 560 nya personbilar, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Det är en ökning med 7,4 procent jämfört med motsvarande månad förra året.