USA mot internationell domstol

USA hotar med att stoppa både militärt stöd och bistånd till länder som stöder den internationella brottmålsdomstolen ICC.
USA vill inte att amerikanska medborgare ska kunna utlämnas till domstolen ICC och pressar nu en rad länder att godta det i särskilda avtal direkt med USA. Sista datum för länderna att hoppa på det går ut på tisdagen, men det är osäkert hur USA kommer att agera: USA kommer förmodligen att låta dagens datum passera, säger flera som Ekot talat med, och i stället fortsätta sina tuffa påtryckningar gentemot en rad länder några månader till. Flera hot Ingen ny flyplats, ingen hjälp att bekämpa aids, ingen militär träning. Så kan de amerikanska varningarna se ut för länder i Afrika, Karibien och Latinamerika. Men det är bara kort tid kvar av det amerikanska budgetåret och merparten av militärbudgeten ska enligt tidningsuppgifter redan vara förbrukade, så att dra in något skulle inte ge så stor effekt just nu. Militärer i 100 länder Bushadministrationen tog förra året tillbaka sin underskrift från avtalet bakom den internationella domstolen. USA har soldater i ungefär 100 olika länder och vill inte att de ska löpa någon risk att hamna inför den internationella domstolen ICC. USA befarar att det skulle kunna ske i politiska syften. I stället inledde den amerikanska regeringen förra året en hård kampanj att värva närmare 180 länder på sin sida mot den internationella domstolen. Forna öst pressas Omkring 40 - 45 länder har hittills tecknat bilaterala avtal med USA, men avtalen ska i många länder passera parlamenten och den processen försöker flera att fördröja. Sverige och EU har sagt nej till de amerikanska förslagen om särskilda avtal. Men för det forna Östeuropa och Balkan är läget mer problematiskt. Kroatien till exempel pressas hårt av USA att skriva under att amerikanska medborgare aldrig ska hamna i den internationella domstolen. Dubbla budskap Samtidigt arbetar USA hårt på att Kroatien ska lämna ut sina egna medborgare till krigsförbrytartribunalen i Haag. Den kroatiska regeringen möts alltså av dubbla budskap. Samtidigt pressas den av en tredje part, grupper i Kroatien, som precis som USA tycker att eventuell rättvisa ska skipas på hemmaplan. Colombia som är det tredje största mottagarlandet av amerikansk militär hjälp har inte heller ännu gett vika för USA och har gått emot den internationella domstolen.
Alice Petrén