Hårdare krav på flyktingar

Det ska ställas hårdare krav på flyktingar i Sverige för att de ska få fullt bidrag. Det är ett av förslagen i en ny utredning som regeringen beställt.
Bland annat ska flyktingar med permanent uppehållstillstånd få en individuell handlingsplan för arbete och utbildning. Om inte planen följs så blir bidraget lägre. Enligt utredaren, det förra socialdemokratiska borgarrådet i Stockholm Lars Rådh, är det viktigaste för att skapa integration, att komma ut i arbetslivet.