Vodka toppar livsmedelsexport

Både exporten och importen av livsmedel i Sverige toppas i kronor räknat av alkohol.
Vodka är det livsmedel som Sverige exporterar mest av, och vin är det viktigaste livsmedlet i importen. Det visar en sammanställning kommerskollegium gjort. Sverige skeppade förra året ut Vodka till ett värde av 4,2 miljarder kronor, främst till USA. Det innebär en ökning med 10 procent jämfört med 2001.