Få arbetsplatsolyckor prövas

45 personer dog förra året i arbetsplatsolyckor i Sverige. Men endast tre fall prövades i rätten. I de fall som går till rättegång är det oftast fysiska personer som ställs till svars.
Kent Petterson som är generaldirektör på Arbetsmiljöverket, kräver att lagen skärps så att det blir enklare att döma företagen i de här fallen. Företagsbot finns, men används sällan idag. Ulla Lindqvist, andre vice ordfrörande på LO, säger till Ekot, att poliser och åklagare saknar utbildning när det gäller arbetsmiljö. Därför lägger man ner många ärenden som rör olyckor på arbetsplatsen.