Polisens förslag får blandad kritik

Polisens förslag att ta delar av allmänheten till hjälp för att stoppa rånare möter mest positiva reaktioner. Enligt förslaget ska polisen, när det har inträffat ett rån, kunna skicka ett SMS till bland annat taxichaufförer, anställda på bensinmackar och väktare.
Men Gustaf Holgersson på Taxiförbundet undrar om förslaget inte egentligen handlar om polisens bristande resurser. – Vi inom Svenska taxiförbundet ser positivt på förslaget. Samtidigt tycker vi att det är beklagligt att polisen ska behöva ta hjälp av utomstående när de tydligen har sådana resursbrister, säger Gustaf Holgersson. Första minuterna viktiga De första minuterna efter det att det skett ett rån är enligt polisen av största betydelse för om brottet ska klaras upp. Och för att få in så många vittnesmål som möjligt har länskriminalen i Stockholm föreslagit att polisen med hjälp av SMS ska kunna larma exempelvis taxichaufförer och personal på bensinmackar i området där rånet har skett. De företrädare för taxibolag och de taxichaufförer som Ekot har pratat med säger att de mycket väl kan tänka sig att hjälpa polisen på det här sättet. Även företrädare för Transportarbetarförbundet, som organiserar anställda på bensinstationer, ställer sig positiva till förslaget. Finns bättre sätt Men Gustaf Holgersson säger att även om Taxiförbundets medlemmar gärna hjälper till, anser förbundet att det finns bättre sätt för polisen att klara upp de brott som begås. – De skulle få de resurser och lagliga medel som behövs för att vara på plats. Det behövs kanske fler poliser, jag vet inte, men jag ser väldigt sällan poliser ute i trafiken och ute på gatorna, säger Gustaf Holgersson.
Lena Pettersson