Gatulangning av droger svårstoppat

Den svenska polisen klarar idag inte av arbetet med att bekämpa gatulangningen av narkotika. Det visar en inspektion som Rikspolisstyrelsen gjort på regeringens uppdrag.
– Det är väl så att man har behållit sina resurser mot grov narkotikabrottslighet nästan ograverade. Medan de resurser man tidigare hade mot gatulangningen till stor del har försvunnit, säger Ingvar Kopp, professor på Statens kriminaltekniska laboratorier och en av dem som inspekterat. Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag inspekterat polisens narkotikabekämpning på flera håll i Sverige. Från Norrbotten i norr till Halland i söder. Enligt rapporten saknade vissa myndigheter helt speciella ”gatulangningsgrupper”, något som gör det svårare att komma åt nyrekryteringen av nya missbrukare och andra typer av brott som är kopplade till narkotikamissbruk. En av anledningarna är att polisen under reformåren som gått lagt ut det arbetet på närpolisen, men de har annat att göra. Ingemar Nilja är chef för narkotikaroteln i Hallands Län. – Med de resurser som närpolisområdena har haft så har ingripanden mot gatunivån blivit lidande, säger Ingemar Nilja. Varför har man inte satsat på det? – Man anser väl att man har så mycket andra viktiga uppgifter, svarar han. Rikspolisstyrelsens inspektioner pekar också på att polisen i storstäderna brister i sitt samarbete i narkotikafrågor, och att på de håll där narkotikarotlar slagits samman med annan verksamhet, finns en tendens att arbetet med narkotikabrott får stå tillbaka för annan spaning. Men det stora problemet är att arbetet på gatunivån är eftersatt. – Det skulle behöva utvecklas på vissa myndigheter. Polismyndigheterna måste besluta sådant utifrån sina lokala förutsättningar, om det är en vettig organisation att ha en särskild ”gatulangningsgrupp”, säger Ann-Marie Begler, överdirektör på Rikspolisstyrelsen.
Jesper Lindau